Gaia Vince „Nomaadide sajand“

Tekst nomaadide sajand looduspildi taustal ja majad kukuvad taevast

Viimased aastad on toonud suure kliima- ja keskkonnateemaliste populaarteaduslike raamatute uputuse raamatupoodidesse. Mõned neist saavutavad suure globaalse edu ja toovad kaasa olulise mõttemaailma muutuse, teised aga jäävad vaid teemahuviliste pärusmaaks. Gaia Vince’i „Nomaadide sajand: Kuidas kliimamurrang üle elada“ kuulub aga kõige erandlikumasse kategooriasse: kliima- ja keskkonnateemaline raamat, mis on tõlgitud muuhulgas ka eesti keelde.

Kuigi see pole ilmtingimata oluline aspekt, märgin kohe alguses ära, et lugesin Vince’i raamatut inglise keeles, seega tõlke kvaliteeti ei oska hinnata. Raamat on üleüldiselt aga igas keeles väga põnev lugemine, et saada parem ettekujutus järgmistel kümnenditel eesootavast.

Esimest kahte peatükki lugedes ei olnud ma kindel, et ma selle raamatu ka ära lõpetan. Kuna olen nendes teemades niigi igapäevaselt sees, on mul raske lugeda detailseid kirjeldusi sellest, kui halvasti kliima- ja keskkonnaolukord tegelikult on. Tean. Ei tunne, et pean pidevalt üle kordama.

See pole kriitika raamatu suunal – usun, et teemast veidi kaugemale inimesele on see sissejuhatav osa väga mõnus ülevaade. Õnneks liikus Vince teemadega kiirelt edasi lahenduste ja võimaluste poole ning ka minu lugemiskogemus muutus märksa nauditavamaks.

Selle raamatu keskne eesmärk näib olevat veenda lugejat, et kliimamuutusega kaasnev massiline migratsioon ei ole probleem vaid võimalus ja normaalne osa inimese kui liigi toimimisest. Kuigi kiitlesin just paar lõiku tagasi, et tunnen neid teemasid hästi, pean tõdema, et minul oli seda vaja lugeda.

Kliimamuutusest kõneledes on üsna tavaline käsitleda inimeste massilist migratsiooni kui probleemi. See on tavaliselt asi, millega inimesi veenda, et kliimamuutusega peab tegelema. Vince on võtnud südameasjaks tõestada, et probleemi asemel peaksime rääkima väljakutsest, mille heal lahendamisel on võimalik inimeste massilist liikumist mitte ainult üle elada, vaid sellest ka olulist kasu lõigata.

Tema argumendid selle toetamiseks on üldiselt väga hästi läbi mõeldud ja tunnen, et raamatu lugemine laiendas oluliselt minu arusaama migratsioonist. See ei tähenda aga, et selle väljakutsega toimetulek saab olema lihtne. Pigem tõestab see veel enam seda, kui keskne on kliimamuutusega hakkama saamisel ühiskondades sotsiaalse sidususe ja heaolu hoidmine.

Vince tunnistab seda ka ise ja ei ütle loomulikult, et see kõik oleks lihtne. Suure osa „Nomaadide sajandist“ keskendubki erinevatele lahendustele ja juba teadaolevatele kogemustele, millest tulevikuga paremini toime tulemiseks õppida. Seda kõike ei hakka ma teile aga lahti kirjutama. Lugege – võimalusel eesti keeles, et selliseid teoseid tõlgitaks tihedamini.