Milline on hüppava tiigri ökoloogiline jalajälg?

Rohetiigri tegijad

Ma ei tea kui palud minu sõbrad ja tuttavad seda teavad, aga olen väga suur Tiigrihüppe fänn. Minu meelest on tegu ühe geniaalseima ja olulisima avaliku sektori projektiga Eesti ajaloos. Sellel olid loomulikult omad komistuskohad, head ja vead ning kiidulauljad ja kriitikud, kuid tulemus on märgatav. Eesti digipööre on võimas ja olulist osa selles mängis Tiigrihüpe.

Keset rohepööret on pead tõstnud ka üks teine tiiger – rohetiiger. Võrreldes oma 90-ndatel sündinud õega, on uus tiiger hoopis modernsemate väärtuste ja visioonidega. Kiire kasvu asemel huvitab teda hoopis kestlik majandus ja avaliku sektori projekti asemel, on tegu hoopis kodanikuühiskonna algatusega.

Mis on rohetiiger?

Rohetiiger on koostööplatvorm, mis toob kokku erinevad Eesti organisatsioonid ja eksperdid, keda ühendab soov olla rohepöördes liidrirollis. Nii nagu Tiigrihüpe andis inimestele vajalikud teadmised ja oskused, et digiühiskonnas toimida, soovib ka Rohetiiger suurendada keskkonnateadlikkust ning luua tasakaalu majandusetegevuse ja keskkonnahoiu vahel.

Rohetiiger töötab neljal suunal: avalik sektor, erasektor, vabakond ja üksikisik. Soov on esindada rohehüpet tegevaid ettevõtteid, koondada teadlastelt ja vabaühendustelt teadmisi ja kujundab koos avaliku sektoriga poliitikaid.

Suures plaanis võib rohetiigri praeguse tegevuse jagada kolmeks:

  • Rohetiigri mõttekoda, mille eesmärk on luua Eestile loodussõbralik, tulevikutehnoloogiatel põhinev ja realistlikult teostatav majandusvisioon aastaks 2035. Selleks on toodud kokku enam kui 20 mõjukat ettevõtte juhti. Nende tööd toetab majandustoimkond, mis koosneb 35 ettevõtte esindajast
  • Pilootprogramm, mis koondada kokku organisatsioonid, kes soovivad olla esimeste rohehüppe tegijate seas. Liitunud läbivad rohetiigri akadeemia, defineerivad oma eesmärgid ja valivad ühe keskkonnateo, millega alustada. Praegu on pilootprogrammiga liitunud 15 ettevõtet ja asutust, näiteks Lääne-Harju vald, Ülemiste City, Coop, Elisa, Rocca Al Mare kool, Tere AS jne.
  • Rohetiigri Akadeemia, mis pakub keskkonnamõjude ja muutuste juhtimise treeningprogrammi ettevõtetele ja organisatsioonidele. Akadeemia käigus omandavad osalejad teadmisi kliimamuutusest, ringmajandusest ja toote-teenuse elutsüklist ning õpivad nägema oma organisatsiooni tegevuse mõju keskkonnale. Esimeses lennus, mis alustas 2020 septembris, osaleb Rohetiigri pilootprogrammiga liitunud 15 Eesti ettevõtet ja avalikku asutust.
Rohetiigri skeem, mis näitab mõttekoda, pilootprogrammi ja akadeemiat.

Lisaks kolmele peategevusele korraldab rohetiiger ka teisi projekte, nagu näiteks 2021. aastaks planeeritav kliima-rahvakogu ”ühiskondlik rohelepe” ning toodete, teenuste ja organisatsioonide ökoloogilist jalajälge hinnata aitav keskkonnamõju mõõdik.

Kui see kõik sinus palju huvi tekitas, tasub uurida Rohetiigri kodulehte. Ehk leiad ka ise võimalusi õppimiseks ja/või panustamiseks. Suure tiigrifanatina ei jäägi mul üle muud, kui soovida palju jaksu kõrgeks ja edukaks hüppeks.