Ida-Virumaa ja õiglane üleminek

Ida-Virumaa

Õiglase ülemineku kontseptsioon on kliimaneutraalse Euroopa aruteludega kaasas käinud algusest peale. See käis läbi Euroopa Ülemkogu järeldustest, kui riigijuhid seda teemat esimest korda eelmise aasta juunis arutasid ja oli oluline osa järeldustest ka eelmise aasta detsembris, kui kliimaneutraalsuse eesmärk kokku lepiti.

Omajagu tehnilise termini taga peitud põhimõte, et kuigi üleminek kliimaneutraalsusele muudab suurel määral seda, millised saavad olema Euroopa tööstuse ja energeetika sektorid, ei tohi nende sektorite töötajaid kõrvale jätta. Fossiilsetest kütustest eemale liikudes kannatavad enim teatud piirkonnad Euroopas, kus nende ümber on arenenud ajalooline tööstus. Need piirkonnad vajavad eraldi tähelepanu ja toetust, üleminek oleks sealsetele elanikele positiivne ja tagaks head töökohad ka tulevikus.

Õiglase ülemineku rahastamiseks pakkus Euroopa Komisjon välja õiglase ülemineku mehhanismi, mille osa on ka õiglase ülemineku fond. Mõlemast saavad abi riigid, kellel on süsinikumahukaid piirkondi.

Ka Eestil on üks selline piirkond, Ida-Virumaa, kuhu on koondunud Eesti põlevkivitööstus ja suur osa elektri tootmisest. Kliimaneutraalsuse suunas liikumiseks tuleb sealne süsinikumahukas majandus ümber korraldada ning leida asemele uued puhtamad majandusharud.

See ümber korraldamine ei saa aga tulla väljastpoolt. Õiglane saab üleminek olla vaid siis, kui selles räägivad võimalikult palju kaasa kohalikud elanikud, omavalitsused ja piirkonna ettevõtjad. Sobivad lahendused on need, mis sobivad kohalikele endile ja on nende poolt ka toetatud.

Seetõttu on väga positiivne lugeda, et Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad inimesi üles osalema ideekorjes Ida-Virumaa arenguks.

Oma mõtteid saavad kõik huvilised esitada nii eesti kui ka vene keeles alates 3. augustist kuni 11. septembrini. Tagasisidet saab tänasest anda elektroonselt veebilehtedel www.fin.ee/arvamus ja www.fin.ee/mnenie. Augusti jooksul lisandub ka võimalus täita küsimustikku paberil erinevates maakonna teenuspunktides.

Kaasa on võimalik rääkida ka seminaridel, mis toimuvad Narva kolledžis (27.08.2020) ja Jõhvi kontserdimajas (08.09.2020).